ຂ່າວສານ

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບ ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງ

ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ດາວທຽມ ຈັນທະລັງສີ ຫົວໜ້າດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ແລະ ທ່ານ ທອງໄຫຼ ວົງປະເສີດ ວິຊາການປະຈໍາດ່ານ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບ ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງລາຍການສິນຄ້າປະເພດສັດ ນໍາເຂົ້າສັດ ແລະ  ຜະລິດຕະພັນສັດ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າລະບົບ ASYCUDA ຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-7 ມັງກອນ 2021 ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ.

ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຜ່ານຮ່າງຄູ່ມືຂັ້ນຕອນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ ການນໍາເຂົ້າ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ຢູ່ຕາມດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນຊາຍແດນ ແລະ ການຈັດປະເພດຂອງຄວາມສ່ຽງລາຍການສິນຄ້າ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ (ຄວາມສ່ຽງ ສູງ, ກາງ ແລະ ຕໍ່າ) ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນລະບົບ ASYCUDA ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ ສີທອງ ພິພັກຂະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາໂຄງການ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມາຈາກ ພະແນກສັດຕະວະແພດ, ພະແນກລະບຽບການ, ພະແນກການປະມົງ, ສູນວິໄຈພະຍາດສັດ ແລະ ສູນວິໄຈອາຫານສັດ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ. ນອກນີ້ ກໍ່ຍັງມີທີ່ປຶກສາພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາໂຄງການຍ່ອຍ CF ຫົວໜ້າ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ 10 ດ່ານ ຢູ່ໃນ 7 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ນອນຢູ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ຄື: ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ 1, ດ່ານສາກົນທ່າບັກປາກຊັນ, ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ 2, ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ 3, ດ່ານສາກົນນາເພົ້າ, ດ່ານສາກົນແດນສະຫວັນ, ດ່ານສາກົນວັງເຕົ່າ, ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບນໍ້າເຫືອງ, ດ່ານສາກົນບໍເຕນ ແລະ ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ 4 ພ້ອມທັງຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການປະຈໍາ ກົມນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ກົມປູກຝັງ, ກົມອາຫານ-ຢາ, ກົມພາສີ, ຄະນະກໍາມະການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 47 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ. ການຈັດກອງປະຊຸມໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດ ໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ (Lao PDR Competitiveness and trade Project: LCT) ພາຍໃຕ້ທຶນສະໜັບສະໜູນຍ່ອຍ (Challenge Facility) ນໍາໃຊ້ຮ່ວງເງິນ: B2.4 T003 ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

  • ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ການສຳມະນາ: ເພື່ອປຶກສາຫາລືຜ່ານຮ່າງຄູ່ມືຂັ້ນຕອນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ ການນໍາເຂົ້າ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ຢູ່ຕາມດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນຊາຍແດນ ແລະ ເພື່ອຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງລາຍການສິນຄ້າ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ (ຄວາມສ່ຽງ ສູງ, ກາງ ແລະ ຕໍ່າ) ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນລະບົບ ASYCUDA ຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ.
  • ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜ່ານຮ່າງຄູ່ມືຂັ້ນຕອນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ ການນໍາເຂົ້າ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ຢູ່ຕາມດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນຊາຍແດນ ແລະ ການຈັດປະເພດຂອງຄວາມສ່ຽງລາຍການສິນຄ້າສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ (ຄວາມສ່ຽງ ສູງ, ກາງ ແລະ ຕໍ່າ) ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນລະບົບ ASYCUDA ຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາບາງວຽກງານ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍໄວ ພ້ອມທັງຜັນຂະຫຍາຍ ອອກເປັນມາດຕະຖານຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (SOPs) ຕ່າງໆໃນການກວດກາ ຢູ່ດ່ານດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1) ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດດີສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະນິຕິກໍາທີ່ມີຢູ່ຫັດກຸມກວມລວມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງດີ ແຕ່ຍັງມີບາງໝວດ ມາດຕາ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊີ່ງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມໃຫ້ມີຜົນບັງ ຄັບໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ; 2) ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດ ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນດ້ານຕັ້ງໜ້າ ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂຕໍ່ໜ້າ ຢ່າງຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດລະບຽບການ, ຫຼັກວິຊາການ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດ່ານຂອງດ່ານ, ຈໍານວນບຸກຄະລາກອນ, ການຍົກລະດັບ ແລະ ປະສົບປະການ, ເຄື່ອງມືການທົດສອບວິໄຈຢູ່ດ່ານ ແລະ ອື່ນໆ ; 3) ການນໍາສະເໜີຂອງຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງຄູ່ມືຂັ້ນຕອນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ ນໍາເຂົ້າ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ຢູ່ຕາມດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນຊາຍແດນ ແລະ ການຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງລາຍການສິນຄ້າ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ເພື່ອຈັດເຂົ້າໃນກຸ່ມຄວາມສ່ຽງສູງ (ແດງ), ກາງ (ເຫຼືອງ) ແລະ ຕໍ່າ (ຂຽວ) ໂດຍພື້ນຖານ ; 4) ໃຫ້ຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ນໍາເອົາຮ່າງຄູ່ມື ແລະ ລາຍການສິນຄ້າ ພ້ອມທັງການຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງ ລາຍການສິນຄ້າໄປສືບຕໍ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ໃຫ້ລະອຽດ ຖ້າມີຄໍາຄິດເຫັນແນະນໍາ ຫຼື ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆແນວໃດ ສາມາດສົ່ງໃຫ້ຄະນະກໍາມະການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງກົມ ແລະ ຄະນະຊ່ຽວຊານ ເພື່ອມີການປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນ ; 5) ໃຫ້ຄະນະກໍາມະການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການນໍາເຂົ້າ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ຂອງກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ສົມທົບກັບຄະນະກໍາມະການຊ່ຽວຊານໂຄງການ ນໍາເອົາບົດຮຽນ, ປະສົບປະການ, ຂໍ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມ ໄປດັດປັບເຂົ້າໃນຮ່າງຄູ່ມື ແລະ ການຈັດປະເພດລາຍການສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກະທັດຮັດ, ຮັດກຸມ, ສົມບູນຄົບຖ້ວນ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ເພື່ອນໍາສະເໜີຂັ້ນເທີງພິຈາລະນາຮັບຮອງເປັນທາງການ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ; 6) ໃຫ້ຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງໂຄງການຜັນຂະຫຍາຍຄູ່ມືດັ່ງກ່າວ ສ້າງເປັນມາດຕະຖານຂັ້ນຕອນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ (SOPs) ກ່ຽວກັບການປະເມີນ ແລະ ການກວດກາຄວາມສ່ຽງ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ 7) ໃຫ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການລະຫວ່າງ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກົມປູກຝັງ ແລະ ກົມພາສີ ເພື່ອພ້ອມກັນກໍານົດລາຍການສິນຄ້າ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ສູງ, ກາງ ແລະ ຕໍ່າ ເພື່ອນໍາເຂົ້່າສູ່ລະບົບອັດຕະໂນມັດສຳລັບຂໍ້ມູນພາສີ (Automated System for Customs Data ‘ASYCUDA’) ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ.