ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແນະນໍາ ລະບຽບນິຕິກຳ ທີ່ດ່ານກັກກັນສັດດົງໂພສີ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 21-24 ມັງກອນ 2020 ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ລະບຽບແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ-ຂົນສົ່ງຜ່ານ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍຂົນສົ່ງຜ່ານ ສັດ, ສັດນໍ້າ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການປະມົງ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບວຽກງານ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແນະນໍາ ລະບຽບກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ-ຂົນສົ່ງຜ່ານ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍຂົນສົ່ງຜ່ານ ສັດ, ສັດນໍ້າ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການປະມົງ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບວຽກງານ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ທີ່ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຜ່ານ ເຊັ່ນ: ດ່ານສາກົນ, ດ່ານປະເພນີ, ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສາງເຢັນສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຜ່ານດ່ານຕ່າງແຂວງ ທີ່ມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນໍາເຂົ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊີ່ງຈັດຂື້ນຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ດ່ານກັກກັນສັດດົງໂພສີ ພາຍ​ໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດາວທຽມ ຈັນທະລັງສີ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຄຸ້ມຄອງດ່ານ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ກັກກັນ ພືດ, ສັດ, ອາຫານ-ຢາ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ປະຈໍາດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ 1 ທັງເປັນຄະນະຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ເຊີ່ງ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມປະກອບມີ: ຕາງໜ້າຂະແໜງ ຂະແໜງລ້ຽງສັດ-ການປະມົງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 01 ຄົນ, ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ 07 ຄົນ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດ-ຜູ້ປະກອບການ ຈາກ 28 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ມີ 30 ຄົນ ເຊີ່ງລວມທັງໝົດມີ 38 ຄົນ ໃນນີ້ ມີຍິງ 10 ຄົນ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ແນະນໍາລະບຽບນິຕິກຳ ໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອ:

  • ເພື່ອແນະນໍາລະບຽບກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ-ຂົນສົ່ງຜ່ານ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍ ສັດ, ສັດນໍ້າ, ຜະ ລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການປະມົງ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
  • ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂື້ນທະບຽນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ບັນດາສາງເຢັນ.
  • ເພື່ອແນ່ໃສ່ວຽກງານການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ  ໃຫ້ຮັບປະກັນດ້ານປະ ລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກໃນສັງຄົມ.

ໃນການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແນະນໍາລະບຽບ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ-ຂົນສົ່ງຜ່ານ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍຂົນສົ່ງຜ່ານ ສັດ, ສັດນໍ້າ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການປະມົງ ໄດ້ດໍາເນີນເປັນ ໄລຍະເວລາ 04 ວັນ ເຊີ່ງປະກອບມີເນື້ອໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ລ້ຽງ​ສັດ ແລະ ການ​ສັດ​ຕະ​ວະ​ແພດ ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 08/ສ​ພ​ຊ, ລົງ​ວັນ​ທີ 11 ພະຈິກ 2016.
  2. ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ສະບັບເລກທີ 230/ລບ, ລົງວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2012.
  3. ແຈ້ງການຂອງກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ສະບັບເລກທີ1944/ກລປ, ລົງວັນທີ 27/07/2018 ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ແບບພີມ ສຳລັບການຂໍນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ-ຂົນສົ່ງຜ່ານ ແລະ ຫຼັງການນໍາເຂົ້າ.
  4. ຄໍາແນະນໍາຂອງ ກະຊວງການເງິນ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຜ່ານດ່ານຊາຍແດນທ້ອງຖິ່ນ ແລະດ່ານຊາຍແດນປະເພນີ ສະບັບເລກທີ3708/ກງ, ລົງວັນທີ16 ກັນຍາ 2019.
  5. ລ​ັດ​ຖະ​ບັນ​ຍ​ັດ​ຂອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 003/ປ​ປ​ທ, ລ​ົງ​ວັນ​ທີ26 ທັນ​ວາ 2012 ວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ພ​າກ​ທີ II ໝວດ​ທີ VIII ມາດ​ຕາ​ທີ 42 ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ຂະແໜງ​ການ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້.

ບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະກອບມີ 28 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແນະນໍາ ໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊີ່ງສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມໄດ້ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1) ບໍລິສັດ ນໍາເຂົ້າ ມີ 14 ບໍລິສັດ ຄື: ແນວພັນສັດ, ຢາສຳລັບສັດ​ ແລະ ອາຫານສັດ ມີ 06 ບໍລິສັດ ແລະ ນໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ອາຫານທະເລ ແຊ່ງແຂງ ມີ 08 ບໍລິສັດ.

2) ສ່ວນບຸກຄົນນໍາເຂົ້າ ມີ 03 ຄົນ: ປາຊີ້ນແຊ່ແຂງ ມີ 2 ຄົນ ແລະ ອາຫານທະເລ ມີ 01 ຄົນ.

3) ສາງເຢັນຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ອາຫານທະເລ ມີ 11 ສາງ.

ຜ່ານການປະຊຸມ ມີຂໍ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີບາງບໍລິສັດຜູ້ນໍາເຂົ້າ ແລະ ບໍລິສັດຫຼືເຈົ້າຂອງສາງເຢັນ ບໍມີເອກະສານ ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ຄື:

1) ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ (ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້).

2) ໃບອະນຸມັດແຈ້ງນໍາເຂົ້າ (ຂອຜ/IET5) ຈາກກົມລ້ຽງສັດ-ການປະມົງ ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້.

3) ໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນຍ້າຍຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ລະຫວ່າງແຂວງຕໍ່ແຂວງ ແລະ ການຂົນສົ່ງຜ່ານໄປຍັງແຂວງທີສາມຫຼືພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ-ຂົນສົ່ງຜ່ານ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍຂົນສົ່ງຜ່ານ ສັດ, ສັດນໍ້າ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການປະມົງ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ຄື: ໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ-ຂົນສົ່ງຜ່ານ ແລະ ເຈົ້າຂອງສາງເຢັນ ໄປປະກອບເອກະສານ ທີ່ຕົນເອງບໍ່ທັນມີໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ.

ເຊີ່ງໃນຕໍ່ໜ້າ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ສັດຕະວະແພດ ກໍ່ຄືຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຂັ້ນ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາຄືນ ກ່ຽວກັບສະຖິຕິການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ສັດ, ສັດນໍ້າ, ຜະລິດຕະພັນສັດນໍ້າ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການປະມົງຜ່ານດ່ານສາກົນ, ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ, ດ່ານປະເພນີ, ສາງເຢັນສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຜ່ານດ່ານຕ່າງແຂວງ ທີ່ມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຈຸດກວດກາການເຄື່ອນຍ້າຍ ລະຫວ່າງແຂວງຕໍ່ແຂວງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຫັນເຂົ້າສູ່ ການຄຸ້ມຄອງຕາມລະບຽບການທັງໝົດ.