ຂ່າວສານ

ດ່ານກັກກັນສັດດົງໂພສີ ຕ້ອນຮັບທີມງານອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ

ໃນຕອນເຊົ້າ, ວັນທີ 01 ພະຈິກ 2019 ດ່ານກັກກັນສັດດົງໂພສີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະທີມງານອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ພາກວິຊາສັດຕະວະແພດ ຄະນະກະເສດສາດ (ວິທະຍາເຂດນາບົງ) ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ລຸ້ນທີ 2 ປີທີ 4 ລວມ 35 ຄົນ ຍິງ 19 ຄົນ ຈຸດປະສົງລົງມາເພື່ອທັດສະນະສຶກສາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການກັກກັນສັດ ຢູ່ສະຖານທີ່ດ່ານກັກກັນສັດ ທີ່ຢູ່ບ້ານ ດົງໂພສີ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ຄໍາໄສ ໂພຂາວ ຮອງຫົວໜ້າດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.