ຂ່າວສານ

ຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ຄະນະຜູ້ແທນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກ ຄັ້ງທີ IV ຂອງໜ່ວຍພັກຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ໄຂຂື້ນ ໃນວັນທີ 06 ສິງຫາ 2019  ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມທັດສະນະສຶກສາ ສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດແບບປອດໄພ ທີ່ ດ່ານກວດກາກັກກັນສັດດົງໂພສີ.