ຂ່າວສານ

ການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ

ພະນັກງານ ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ (Building Food Security) ທີ່ ສູນຝຶກອົບຮົມ ລາວ-ສິງກະໂປ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-5 ກໍລະກົດ 2019 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ພາເມຣາຊູນ ອະນຸເລຂາ ສະຖານທູດ ປະເທດສິງກະໂປ ປະຈໍາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ມີນັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດ 14 ທ່ານ, ຍິງ 10 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກ ພາກ ສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ກອງກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ; ກົມແຜນການແລະ […]