ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານ ດກສ

ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ປະຈໍາຂົວມິດຕະພາບ1 ( ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ – ໜອງຄາຍ)

ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ປະຈໍາສະໜາມບິນວັດໄຕ

ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ປະຈໍາສະຖານີລົດໄຟທ່ານາແລ້ງ