ເຊື່ອມໂຍງເວັບໄຊ

ເວັບໄຊພາກສ່ວນຕ່າງໆ

ຊື່ບັນດາ ອົງການ ລະຫັດຊື່ເວັບໄຊ
ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປລາວ http://www.moic.gov.la
ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ http://www.mofa.gov.la
ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ http://www.mod.gov.la
ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ http://www.mpwt.gov.la
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ http://www.laosecurity.gov.la 
ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ http://www.monre.gov.la
ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ   http://www.most.gov.la
ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ http://www.mpt.gov.la
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ http://www.neri.gov.la
ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ http://www.moes.edu.la
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ    http://www.moh.gov.la
ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ http://www.http://www.molsw.gov.la/
ກະຊວງ ຍຸດຕິທຳ http://www.laoofficialgazette.gov.la
ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ http://www.maf.gov.la
ກະຊວງ ພາຍໃນ http://www.moha.gov.la/
ກະຊວງ ການເງິນ ສປປລາວ http://www.mof.gov.la
ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ https://mem.gov.la/
ກະຊວງ ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ   http://www.micat.gov.la/
ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ http://lpryu.gov.la/
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ http://laowomenunion.org.la/
ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ http://www.lfnc.gov.la/
ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ https://www.laotradeportal.gov.la
ໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງ ລະຫັດຊື່ເວັບໄຊ
 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ www.vtcsppa.gov.la
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ www.ppas-odx.gov.la
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ www.nappa.gov.la/svnk
ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ www.nappa.gov.la/lnt