ສະຖິຕິການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຂົນສົ່ງຜ່ານ

  1. ການ​ນຳ​ເຂົ້າ

ການນຳເຂົ້າສັດ, ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສັດ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສິນ​ຄ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສັດ ປະຈຳສົກປີ 2013-2014 (ດ່ານ​ສາ​ກົນ​ຂົວ​ມິດ​ຕະ​ພາບ1, ດ່ານ​ສາ​ກົນ ສະ​ໜາມ​ບິນ​ວັດ​ໄຕ ແລະ ດ່ານ​ສາ​ກົນ​ ສະ​ຖານ​ນີ​ລົດ​ໄຟ​ທ່າ​ນາ​ແລ້ງ)

  1. ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ 1   

1.1.1 ສັງລວມການນຳເຂົ້າສັດ

ລ/ດລາຍການ ຈໍານວນ (ໂຕ)
1ງົວພັນນົມ30.0
2ແບ້365
3ໝູພໍ່ພັນ40
4ໝູແມ່ພັນ665
5ໝູຊີ້ນ1,020.0
6ໝູນ້ອຍມີຊີວິດ69,504
7ໄກ່ແມ່ສາວພັນໄຂ່253,840
8ໄກ່ນ້ອຍພັນໄຂ່16,500.0
9ໄກ່ນ້ອຍພັນຊີ້ນ212,989
10ເປັດນ້ອຍພັນຊີ້ນ2,500.0
11ໄກ່ນ້ອຍສາມສາຍເລືອດ20,000.0
12ປານິນນ້ອຍ560,000.0
13ປາດຸກນ້ອຍ104,000.0

1.1.2 ສັງລວມການນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນສັດ

ລ/ດລາຍການຈຳນວນ (Kg)
01ນົມສົດຈືດ6,650 L
02ຊີ້ນເອີກໄກ່ແຊ່ແຂງ13,348 Kg
03ຊີ້ນຂາໄກ່ແຊ່ແຂງ418.00 Kg
04ຊີ້ນເປັດແຊ່ແຂງ2,055 Kg
05ໄສ້ກອກ10,051 Kg
06ຊີ້ນໝູແຊ່ແຂງ3,714 Kg

1.1.3. ສັງລວມການນຳເຂົ້າອາຫານສັດ

ລ/ດລາຍການຈຳນວນ (t)
1ອາຫານໝູໃຫຍ່11,735
2ອາຫານໝູນ້ອຍ7,828
3ອາຫານໄກ່ໃຫຍ່8,420
4ອາຫານໄກ່ນ້ອຍ6,218
5ອາຫານປາໃຫຍ່7,506
6ອາຫານປານ້ອຍ6,425
7ສ່ວນປະສົມອາຫານສັດ17,038

1.1.4. ສັງລວມການນຳເຂົ້າອາຫານທະເລ

ລ/ດລາຍການສິນຄ້າຈຳນວນ (Kg)
01ຫອຍແຄງ34,650
02ກຸ້ງ76,254
03ປາມືກ116,560
04ປາສະບາ8,679
05ປາທູແຊ່ແຂງ100,739
06ປູທະເລ1,800
07ປາສະຫວາຍແຊ່ແຂງ3,000
08ປາໄຊມອນ9,322
09ປາສຸລິມິ3,000

1.1.5. ສັງລວມການນຳເຂົ້າ ຢາສຳລັບສັດ

ລ/ດລາຍການຈຳນວນຫົວໜ່ວຍ
01ວິຕາມິນ6,730ແກັດ
02ແຮ່ທາດເສີມ39,320ແກັດ
03ຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດ330ແກັດ
04ຢາຕ້ານເຊື້ອ15,006ແກັດ
05ຢາປ້ອງພະຍາດສັດ3,466ແກັດ
06ຢາວັກຊີນຫຼອດລົມອັກເສບ548ແກັດ
07ຢາແກ້ທ້ອງບິດ248ແກັດ
08ຢາຂ້າເຊື້ອຄອກສັດ250ແກັດ

1.1.6. ສັງລວມການນຳເຂົ້າອຸປະກອນສຳລັບຟາມລ້ຽງສັດ

ລ/ດລາຍການຈຳນວນຫົວໜ່ວຍ
01ແຕະໃສ່ໄຂ່705,000ອັນ
02ເປົາໃສ່ອາຫານສັດ1,202,200ໜ່ວຍ
03ອຸປະກອນສັດຕະວະແພດ14,717ອັນ
04ອຸປະກອນສຳລັບຟາມສັດ82ຊຸດ

2. ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ສະໜາມບິນວັດໄຕ

2.1 ການນຳເຂ້ົາ ຢາສຳລັບສັດ

ລ/ດລາຍການຈຳນວນຫົວໜ່ວຍ
01ວັກຊີນປາກເປືອຍລົງເລັບ2,069ແກ້ວ
03ວັກຊິນພະຍາດທາງເດີ່ນຫາຍໃຈ23ແກັດ
04ວັກຊີນຫູກຳໝູ228ແກ້ວ
05ວັກຊີນອະຫິວາໝູ500ແກ້ວ
06ວັກຊີນໜ້າບວມ300ແກ້ວ
07ວັກຊີນປ້ອງກັນຫຼອດລົມອັກເສບໄກ່520ແກ້ວ
08ວັກຊີນວໍ້ທຽມ150ແກ້ວ
09ວັກຊີນກ້ອງສຽງອັກເສບ40ແກ້ວ
10ວັກຊີນກຳມະໂລກ250ແກ້ວ

2.2.1 ສັດຕິດໂຕຜູ້ໂດຍສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ

ລາຍການຈໍານວນ (ໂຕ)ສະຖານທີ່ກວດກາຕົ້ນທາງປາຍທາງໃບອະນຸຍາດນຳເຂ້ົາ-ສົ່ງອອກ
DOG01Wattry airporAUSTRAIALAOSDepartment of livestock and fisheries
CAT01Wattry airporLAOS

3. ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ສະຖານນີລົດໄຟທ່ານາແລ້ງ : ຕົວເລກການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ສັດ, ຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ

(ຂໍ້ມູນຍັງຫວ່າງ)

  1. ການ​ສົ່ງ​ອອກ

ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ສະໜາມບິນວັດໄຕ              

2.1 ສັດຕິດໂຕຜູ້ໂດຍສານ ຂາອອກ

ລາຍການຈໍານວນ (ໂຕ)ສະຖານທີ່ກວດກາຕົ້ນທາງປາຍທາງໃບອະນຸຍາດນຳເຂ້ົາ-ສົ່ງອອກ
DOG01Wattry airporLAOSPIJIBUTIDepartment of Agriculture and forestry
DOG02Wattry airporLAOSVIETNAMDepartment of Agriculture and forestry
CAT01Wattry airporLAOSJAPANENESDepartment of Agriculture and forestry
DOG02Wattry airporLAOSSOUTH AFICADepartment of Agriculture and forestry
DOG01Wattry airporLAOSNORWEGIANDepartment of Agriculture and forestry
  1. ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຜ່ານ

(ຂໍ້ມູນຍັງຫວ່າງ)