ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ແມ່ນຫ້ອງການ ຫຼື ສະຖານທີ່ ທີ່ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງ ສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດຂັ້ນສູນກາງ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ຕາມດ່ານສາກົນຊາຍແດນ ເຂົ້າ-ອອກ-ຂົນສົ່ງຜ່ານ ປະເທດ ລວມທັງທ່າເຮືອ, ສະຖານນີລົດໄຟ, ໄປສະນີ ແລະ ສະໜາມບິນເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ກວດກາ ດ້ານສັດຕະວະແພດ. (ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວດ່ານກວດກາສັດຕະ ວະແພດສາກົນ, ມາດຕາ 2, ປີ 2012)