ຕິດຕໍ່

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້

ຖະໜົນທ່ານເດື່ອ, ບ້ານດົງໂພສີ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທລະສັບ: +85621 820 484 ແລະ +85621 480 502

ແຟັກ: +856 21 820 484

ອີເມລ໌:  thonglai@hotmail.com